AMASS Chrudim s.r.o.

CZENDE

Automatizace, Manipulace, Autonomní zařízení, Speciální celky, Speciální služby

Vítejte na stránkách společnosti AMASS Chrudim s. r. o.

Historie společnosti Amass Chrudim s. r. o. sahá do počátku 90. let, kdy započala konstrukci a výrobu svého samostatného výrobního programu, a to dřevoobráběcích strojů, jednoúčelových zařízení, střižných i tvářecích nástrojů. Doplňkovým programem byla zakázková výroba.

Zabýváme se návrhem a realizací produktů (zařízení) v těchto oblastech

 • Automatizace (výrobních technologií, systémů, jednoúčelových strojů, zařízení apod.)
 • Manipulace (doprava dílů, zařízení, přípravků v rámci technologií apod.)
 • Autonomní zařízení (samostatná zařízení na klíč)
 • Speciální celky (montážní, svařovací přípravky, střižné a tvářecí nástroje apod.)
 • Speciální služby (vývojové, projekční, konstrukční práce, outsourcing apod.)
 

Projekční služby

Naše projekční kancelář zpracuje a navrhne řešení vizí i problémů v oblasti automotive, mechanizace v zemědělství, vnitropodnikové dopravy, střižných nástrojů, speciálních celků stavěných na míru, jednoúčelových strojů apod.

Činnosti prováděné projekčním oddělením

 • Návrhy, koncepty projektů, proveditelnost, plánování
 • Analýza rizik strojních zařízení
 • Návody k obsluze a údržbě strojních zařízení
 • Podklady pro vydání ES prohlášení o shodě – tzv. CE
 • Seznamy doporučených náhradních dílů, postupy při odstraňování poruch
 • Pneumatická, hydraulická a elektrická schémata
 • Výkresová dokumentace – kontrola kompletnosti, úplnosti, správnosti
 • Testování a předání do provozu
 

Konstrukční oddělení

Naše konstrukční kancelář je úzce spjata s projekcí a výrobou. Veškeré poznatky při výrobě, zlepšení při zkouškách prototypů nebo funkčních skupin jsou bezodkladně přenášeny zpět do virtuálního 3D prostředí, respektive do výkresové dokumentace.

Touto úzkou spoluprací je zajištěna maximální pružnost při realizaci nového produktu ve všech hlavních životních fázích nového produktu, a to projekce, konstrukce, výroba, resp. zkoušky.

Činnosti prováděné konstrukčním oddělením

 • Samostatný vývoj, konstrukce projektů dle podkladů projekce
 • Bezodkladné řešení kolizí zjištěných při validaci konstrukce, výroby
 • 3D parametrické modelování v softwaru Solid Works 2017 Premium
 • Úprava Layoutů, simulace kolizí a MKP v 3D prostředí Solid Works 2017 Premium

Výroba, zkoušky

Po projekci, konstrukci nového produktu přichází fáze výroby prototypu. Nastává fáze zkoušení a ověřování parametrů výrobku, který musí splňovat zadání. Často následují zkoušky životnosti zařízení a mechanizmů buď přímo v prostorech Amass Chrudim s. r. o., nebo přímo v provozu u zákazníka formou zkušebního prototypu. Výsledky měření i zkoušek jsou zpětně zaneseny do dokumentace výrobku a zohledněny při další výrobě.

Kooperace 

Pro pokrytí potřeb větších zakázek a sérií kooperujeme s našimi dodavateli, se kterými máme dlouhodobé zkušenosti. Na první místo v těchto případech stavíme kvalitu výrobků.

Služby a servis

Společnost Amass Chrudim s. r. o. zajišťuje záruční i pozáruční servis vyráběných celků a zařízení. Nástup servisního technika je do 24 hodin, není-li smluveno jinak.

Dále provádíme a zajišťujeme

 • Technické poradenství, návrhy a konzultace v oblasti strojní techniky, celků a zařízení
 • Vývojové a projekční zastřešení projektu od fáze vzniku, uvedení na trh až po likvidaci
 • Konstrukční činnost a outsourcing
 • Výrobu vyprojektovaných zařízení, produktů na klíč, kooperaci výroby
 • Statické posudky projektovaných staveb
 • Vypracování kompletní výkresové dokumentace dle již existujícího produktu
 • Analýzu rizik projektovaných strojních zařízení
 • Koncepční a projektové práce, zpracování layoutů
 

Kontakty

AMASS Chrudim s.r.o.
Habroveč 5, 538 51 Vrbatův Kostelec

tel.: +420 775 635 256
email: poptavka@amass.cz

IČ: 03700933 

Napište nám

© 2015 design Regenet, skript smartsolution